Vad är halsfluss och hur behandlar man det?

Halsfluss är en vanlig infektion som kan vara antingen bakteriell eller viral till sin natur. Den bakteriella varianten orsakas oftast av streptokocker medan den viral varianten kan härledas till olika typer av virus. Därför har de olika typerna av halsfluss också olika orsaker och behandlingar. Känner man obehag i halsen och har svullna, ömmande halsmandlar är det därför viktigt att få rätt diagnos för att kunna behandla symptomen.

Halsfluss drabbar både vuxna och barn, och kan vara mycket obehaglig, men med korrekt diagnos och behandling är det möjligt att snabbt lindra symptomen och förhindra komplikationer. Visste du att hygienfaktorer bidrar till att viral halsfluss sprids? Genom att följa god hygienpraxis och vara medveten om riskfaktorerna kan man minimera risken för att drabbas av halsfluss och skydda sig själv och andra från smittan. Den bakteriella varianten orsakas vanligtvis av streptokocker och andra bakterier som trivs i halsen medan den virala uppstår på grund av olika virus i omlopp som orsakar liknande symptom.

Symtom och behandling av halsfluss

Vanliga symtom på halsfluss inkluderar hög feber, svår halsont, svullna lymfkörtlar och ibland även huvudvärk och en allmän sjukdomskänsla. Symtomen varierar dock beroende på om det är en bakteriell eller viral infektion, så det bästa är att ta kontakt med läkare om du noterar något av symptomen. På doktor.se/fakta-rad/halsfluss/ kan man läsa mer om symptom och enkelt boka läkarbesök för att på mest effektivt vis kunna få en diagnos ställd. Vid läkarbesöket undersöker läkaren patientens hals och tar ibland prover för att avgöra om det är en bakteriell eller viral infektion, även olika typer av snabbtester och odlingar är vanliga metoder för att bekräfta diagnosen.

Om halsflussen är bakteriell är det viktigt att behandla eftersom sjukdomen kan bli allvarlig. Då föreskriver läkaren antibiotika för att döda bakterierna och det är viktigt att följa behandlingskursen även om symtomen förbättras för att förhindra återkommande infektioner. För att lindra obehaget och sänka febern kan smärtlindrande och febernedsättande läkemedel användas. Hemvård, inklusive sköljning med varmt saltvatten och att undvika irriterande substanser, kan också hjälpa till att lindra symptomen.

”Har du blivit sjuk? Försök att få i dig vätska även om det känns svårt att svälja. Kall som varm dryck kan ge en lenande effekt i halsen. Yoghurt eller glass kan också göra susen. Halstabletter minskar inte själva svullnaden i halsen, men kan ge en mindre rivig känsla i svalget. Det finns även receptfria sugtabletter och munhålesprej på apoteket.” Läs fler tips om att lindra symptom hos tidningen Allas som sammanställt en lista.