Om prostatacancer

Prostatacancer är en cancersjukdom som drabbar över 10 000 män i Sverige varje år, av dessa är ungefär hälften över 70 år gamla. I denna artikel kan du läsa om vad sjukdomen innebär, hur en undersökning går till, vilka behandlingar det finns och vad man kan göra för att motverka sjukdomen. 

Prostatan är en körtel som sitter runt urinröret. Den har som funktion att producera en vätska som hjälper spermierna att komma fram. Något man bör veta är att vissa symtom som liknar prostatacancer inte behöver vara det. När man blir äldre är det vanligt att prostatan blir större och då kan det uppstå ett tryck mot urinröret och det känns svårare att kissa. 

Vad innebär prostatacancer?

Prostatacancer är en form av cancer som påverkar prostatakörteln hos män. Den är den vanligaste formen av cancer bland män och ökar vanligtvis med åldern. Symptom kan vara svårigheter att kissa, smärta vid urinering och blod i urinen. De flesta känner inte av symptom i cancerns tidiga stadier. Prostatacancer kan bete sig väldigt olika, hos vissa kan den vara aggressiv och hos andra växer den så långsamt att cancern inte påverkar deras livslängd även om de inte får en behandling. 

Vad innebär PSA-prov?

För att testa sig för prostatacancer kan man ta ett blodprov i armen som kallas PSA-prov, där man mäter ett ämnet prostata-specifikt antigen. Ett lågt värde är bra och ett högt kan vara dåligt. 

Det finns både för och nackdelar med att ta provet. Fördelarna är att man med regelbundna tester kan upptäcka om man har cancer i ett tidigt stadie och, vilket ökar chansen att bota sjukdomen. Nackdelarna är att ett förhöjt PSA-värde kan leda till en cancerdiagnos och behandling i ett onödigt tidigt stadie för en cancer som inte skulle påverkat din livslängd. 

Ett förhöjt PSA-värde är ganska vanligt och kan också bero på annat än cancer som prostataförstoring eller en infektion. Om man har fått ett högt PSA-värde behöver göra fler undersökningar. Detta kan man göra med magnetkamera eller så tar man vävnadsprov från prostatan genom ändtarmen.

Olika behandlingar

Man ska vara medveten om att behandling av prostacancer kan ge biverkningar som problem med erektion och urinläckage. Det finns flera olika behandlingsalternativ för prostatacancer, som operation, medicinsk kirurgi, strålbehandling, hormonbehandling och kemoterapi. Valet av behandling beror på många faktorer som storleken av tumören, om cancern har spridit sig utanför prostatakörteln och allmäntillståndet hos patienten och personliga preferenser.

  • Kirurgi, som inkluderar radikal prostatektomi, är ett alternativ för män med begränsad cancer. Strålbehandling används ofta tillsammans med kirurgi eller som en ensam behandling för att döda cancerceller.
  • Hormonbehandling, även känd som androgen deprivationsterapi är en annan behandlingsmetod som minskar mängden av det manliga könshormonet testosteron, som stimulerar tillväxten av prostatacancer.
  • Kemoterapi är en annan behandlingsmetod som använder läkemedel för att döda cancerceller. Det används vanligtvis vid mer avancerad cancer och för att förebygga återfall.
  • Det är viktigt att ta upp alla behandlingsalternativ med en läkare för att välja den mest lämpliga metoden för en individuell patient. Tidig upptäckt och behandling ökar chansen för en framgångsrik prognos.

Hälsa

Träning

Kost