Därför är personlarm bra för vårdpersonal

De som jobbar på sjukhus har ofta ett hektiskt schema för att hinna med alla patienter. Vårdpersonalen jobbar också i en utsatt situation och de blir ibland attackerade av patienter som har sinnesförvirring eller andra symptom. Det är därför bra om vårdpersonalen har personlarm på sig.

Ibland kan det som sagt uppstå farliga situationer på sjukhus. Detta kan skapa trauma för den utsatta personen och rent av vara farligt. Hos https://www.personlarm.se/ kan du hitta personlarm som passar din arbetsplats.

Så väljer du rätt personlarm

Ett personlarm ska vara enkelt och diskret att ha på sig. Det är till exempel bra om det får plats i fickan på sjukhusrocken. På så sätt kan vårdpersonalen snabbt larma och få hjälp i tid. Vissa larm fungerar bättre inomhus medan andra även är anpassade för utomhusmiljöer. För sjukhuspersonal räcker det oftast med ett personlarm som fungerar inomhus. Detta larm har till exempel inte GPS då det rör sig om en såpass begränsad yta.

Populärt med vård i hemmet

Nuförtiden går det också oftast att få vård i hemmet. Allt för att en del väljer att vårdas i sitt hem istället för att vara på sjukhuset. För vårdpersonalen innebär det att de behöver röra sig på en större yta. Precis som i sjukhus är det också en risk för utsatthet i patienternas hem. Det kan till exempel vara en patient som glömt bort att vårdpersonalen skulle dyka upp.

Personlarm ger ökad trygghet

Har personalen som besöker hemmet ett personlarm kan det öka tryggheten hos dem. För dem kan vara mer förmånligt att ha ett larm som har en GPS-funktion aktiverad. På så sätt blir det lättare att hitta den som behöver hjälp om larmet går. Skulle olyckan vara framme är det viktigt att hjälp snabbt är på plats.

Hårdare straff för brott mot vårdpersonal

Det diskuteras även att det ska bli hårdare straff för de som utför brott mot vårdpersonal. På så sätt kommer eventuellt arbetsmiljön att bli lite tryggare. Det är dock nödvändigt att vårdpersonal har personlarm på sig. Sjukhus är ofta flera våningar och det är många patienter som ska hinnas med.